• fullslide1
  „Wszystko powinno być tak proste
  jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”
  Albert Einstein
 • fullslide2
  „Wszystko powinno być tak proste
  jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”
  Albert Einstein

kancelaria

Naszym sukcesem jest sukces i budowanie pozycji naszych Klientów

Kancelaria powstała z połączenia doświadczeń jej partnerów, radców prawnych, Iwony Łyszkiewicz i Anny Tarasiuk. Wieloletnia praktyka skoncentrowana na obsłudze podmiotów działających na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług ubezpieczeniowych, pozwala na zrozumienie specyfiki tego rodzaju działalności oraz zapewnia profesjonalny poziom świadczonych usług.

Świadczymy usługi na wysokim poziomie merytorycznym. Rozumiemy potrzeby biznesowe. Działamy szybko, dokładnie, terminowo. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne. Pomagamy dostosować działalność do zmieniających się przepisów.

Świadczymy usługi w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i sporów sądowych. Wspieramy naszych Klientów także w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i korporacyjnego. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo, ponieważ stale współpracujemy ze specjalistami świadczącymi usługi w zakresie wszystkich praktyk prawniczych.

Szanujemy czas i pieniądze Klienta.

Usługi

Kancelaria oferuje

Ubezpieczenia gospodarcze

Spory sądowe

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

Upadłości

Prawo korporacyjne

Compliance

Prawo pracy

Prawo budowlane

Zespół

Dowiedz się więcej o naszym zespole
Iwona Łyszkiewicz

Iwona Łyszkiewicz

Radca prawny
Partner

Doświadczony radca prawny współpracujący przez wiele lat z wiodącymi na polskim rynku ubezpieczeń podmiotami, w tym AXA Group oraz AVIVA Group, oraz w innych sektorach gospodarki (tj. produkcja, dystrybucja, budownictwo oraz rynek paliw), świadcząc kompleksową pomoc prawną.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyki procesowej dotyczącej roszczeń kierowanych do zakładów ubezpieczeń związanych z umowami ubezpieczenia. Występując jako pełnomocnik procesowy zakładów ubezpieczeń przed sądami wszystkich instancji uzyskała wiele korzystnych rozstrzygnięć dla swoich klientów.
Doradza podmiotom działającym na polskim rynku ubezpieczeniowym, zarówno lokalnym jak i z międzynarodowych grup kapitałowych. Opiniuje sposób prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, modele dystrybucji jak i umowy zawierane między pośrednikami ubezpieczeniowymi a zakładami ubezpieczeń.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. Opiniowała, modyfikowała oraz dostosowywała wiele produktów ubezpieczeniowych do potrzeb polskiego rynku oraz wymogów regulacyjnych.
Prowadziła wiele postępowań sądowych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa pracy oraz upadłości. Doradza również Klientom w zakresie prawa pracy oraz prawa nieruchomości.
Członek Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Włada językiem angielskim.

Anna Tarasiuk

Anna Tarasiuk

Radca prawny
Partner

Związana z rynkiem ubezpieczeń od 1999 r.: początkowo z CMS Cameron McKenna, następnie przez wiele lat współpracowała z kancelarią Hogan Lovells doradzając podmiotom działającym na polskim rynku instytucji finansowych, w tym zakładom ubezpieczeń, bankom, pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności w zakresie kwestii regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych, dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i współpracy bankowo – ubezpieczeniowej (bancassurance). Przez wiele lat świadczyła pomoc prawną na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych.
Doradza w zakresie tworzenia, adaptacji do warunków rynkowych i zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, także bardzo innowacyjnych. Zaangażowana od wielu lat w sprawy z zakresu ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych.
Doradza także w kwestiach z zakresu tajemnicy ubezpieczeniowej, danych osobowych i innych szczególnych regulacji rynku ubezpieczeń. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediatorem Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie. Wykładowca w szkołach wyższych oraz w OIRP w Warszawie w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i instytucji rynku finansowego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, uczestnik i wykładowca wielu konferencji. Członek Presidential Council AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego), przewodniczy Polskiemu Oddziałowi AIDA, członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń CCBE w tym uczestnik Grupy Eksperckiej ds. Ubezpieczeń Komisji Europejskiej.
Od wielu lat doradza i biegle posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Jaszczuk – Łatka

Katarzyna Jaszczuk – Łatka

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego (prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski). Studiowała także na Wydziale Prawa Università degli studi di Padova. Przez kilka lat współpracowała z kancelariami prawnymi oraz świadczyła pomoc prawną na rzecz jednej z firm ubezpieczeniowych. Specjalizuje się m. in. w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz postępowań administracyjnych. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa pracy. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ochrony przed hałasem. Włada językiem angielskim oraz włoskim.

Bartosz Wojno

Bartosz Wojno

Radca prawny

Bartosz Wojno, radca prawny, wieloletni pracownik urzędów obsługujących organy nadzoru ubezpieczeniowego. Od 2012 r., jako naczelnik wydziału obsługi prawnej w Departamencie Prawnym Urzędu KNF odpowiadał za obsługę prawną w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz licznych zagadnień międzysektorowych. Od 2002 r. czynny uczestnik wszystkich istotnych krajowych prac legislacyjnych dotyczących rynku ubezpieczeniowego. W latach 2005-2008 przedstawiciel organu nadzoru w grupie eksperckiej CEIOPS (obecnie EIOPA) ds. pośredników ubezpieczeniowych. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących zagadnień ubezpieczeniowych. Wykładowca, autor publikacji z dziedziny cywilnego i publicznego prawa ubezpieczeniowego w uznanych periodykach oraz monografiach zbiorowych, współautor komentarza Prawo Rynku Kapitałowego oraz komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest członkiem Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego).
Włada językiem angielskim.

Karolina Marusińska

Karolina Marusińska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu „Prawa własności intelektualnej, przemysłowej i ochrony konkurencji”. Stypendystka rządu Szwajcarii na Wydziale Prawa na Uniwersytecie we Fryburgu. Od 2009 roku związana z branżą ubezpieczeniową. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych. Współpracowała również z firmą niezależnych ekspertów majątkowych, sprawując nadzór merytoryczny nad likwidacją szkód majątkowych oraz szkód OC producentów oraz dystrybutorów energii elektrycznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Włada językiem niemieckim.

Łukasz Gruszczyński

Łukasz Gruszczyński

Radca prawny

Dr hab. Łukasz Gruszczyński jest radcą prawnym, posiadającym szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność regulowaną, w tym na polskim rynku finansowym. Karierę zawodową rozpoczynał w kancelarii Lovells w Warszawie. Zainteresowania zawodowe połączył z karierą akademicką - tytuł doktora uzyskał w European University Institute we Florencji, a tytuł doktora habilitowanego w Polskiej Akademii Nauk. Profesor nadzwyczajny w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji (Katedra Prawa Międzynarodowego) oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN (Zakład Prawa Międzynarodowego). Jego doświadczenie obejmuje także zagadnienia prawa europejskiego, w szczególności w zakresie kwestii prawa handlowego, międzynarodowych umów handlowych i prowadzenia działalności na rynku europejskim. Specjalista w zakresie GATT i WTO, rozwiązywania sporów WTO oraz międzynarodowych regulacji dotyczących wyrobów tytoniowych.
Autor licznych publikacji, wykładowca, współredaktor Polish Yearbook of International Law i European Journal of Risk Regulation.
Włada biegle językiem angielskim.

Joanna Gosławska

Joanna Gosławska

Radca prawny

Joanna Gosławska jest absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w kancelariach prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających na rynku ubezpieczeń, w szczególności w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, w tym ubezpieczeń OC podmiotów z branży budowlanej, medycznej, turystycznej, handlowej, zarządzania nieruchomościami, jak również ubezpieczeń budowlano-montażowych. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności ubezpieczeń gospodarczych. Joanna posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji umów i ugód.
Włada językiem angielskim.

Małgorzata Wróblewska

Małgorzata Wróblewska

Aplikant adwokacki

Aplikantka Adwokacka III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczka programu MOST, w ramach którego brała udział w zajęciach i wykładach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach prawnych Warszawy i Szczecina. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych w sprawach powstałych z umów ubezpieczeń gospodarczych. Doświadczony prawnik procesowy, reprezentując klientów kancelarii w sporach sądowych na terenie całego kraju.
Włada językiem angielskim.

Magdalena Krużyńska

Magdalena Krużyńska

Aplikant radcowski

Aplikantka radcowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako uczestniczka programu Erasmus odbywała staż zawodowy w Hiszpanii. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych i w instytucjach publicznych na szczeblu krajowym i unijnym, w tym w Europejskim Centrum Konsumenckim przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odpowiadała między innymi za współpracę z europejską Siecią Consumer Protection Cooperation i dokonywanie notyfikacji zbiorowych naruszeń interesów konsumentów. Uczestniczyła w opiniowaniu projektów aktów prawnych i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie przepisów prawa polskiego i unijnego dotyczącego m.in. ochrony konsumenta. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
Biegle włada językiem angielskim.

Karolina Korlak

Karolina Korlak

Office Manager

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
Al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa
tel : +48 22 628 23 99
fax : +48 22 628 25 32
email : info@ltlegal.pl